You are here

Manuscripts

д

   (л. 10а) Мцⷭь мартъ

  Въ сеи мцⷭь зела (!) сила приходить и ѿ человека хракотина ѿходитъ и тело кровъ ѡсноваеть кровъ да теглишъ добро еⷭ билїе да пиїшъ и да са миешь често и слатко да ѧдеⷲ и гарлото си плакни и сꙋтро да плюешь и фтиче мѧсо и ѧица добро е пази са ѿ много ꙗсте ѿ суха риба солена. на марта на .д. день лѧстувицата ѿ зимовище дигнава са.

            Мцⷭъ априль