Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Грашева, Лиляна  [Отмени всички филтри]
2012
Грашева, Лиляна. 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–96.
2003
Грашева, Лиляна. 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия. Лиляна Грашева. . Том 3. София: Академично издателство "Марин Дринов".
Грашева, Лиляна. 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия. Лиляна Грашева. . Том 4. София: Академично издателство "Марин Дринов".
Райков, Божидар & Боряна Христова. 2003. Палеографски наръчници. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 41–46. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Грашева, Лиляна. 2003. Попов, Георги. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 212–215. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Йовчева, Мария. 2003. Седален. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 575–576. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария. 2003. Служба. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3 , 646–648. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Йовчева, Мария. 2003. Стихира. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 755–759. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария. 2003. Стихирар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 759–761. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Станчев, Красимир. 2003. Стихосложение старобългарско. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. Том 3, 761–764. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Велковска, Елена. 2003. Типик, устав. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 57–59. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, Мария. 2003. Тропар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 189–191. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Александрова, Ренета. 2003. Христоматии старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 442–452. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство „Марин Дринов“.
Илчев, Петър & Боряна Велчева. 2003. Ят. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 589 – 590. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1994
Попов, Георги & Лиляна Грашева. 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–124.
1982
Грашева, Лиляна. 1982. Стара българска литература. Ораторска проза. Стара българска литература. Том 2. (Стара Българска Литература). София: Български писател.
1980
Грашева, Лиляна. 1980. Староболгарская литература в научных трудах академика Петра Динекова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–7.