Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Грашева, Лиляна  [Отмени всички филтри]
2003
Грашева, Л.. (2003). Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Грашева, Л.. (2003). Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Райков, Б., & Христова, Б.. (2003). Палеографски наръчници. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 41–46).
Грашева, Л.. (2003). Попов, Георги. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 212–215). София: БАН.
Йовчева, М.. (2003). Седален. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 575–576). София: Марин Дринов.
Йовчева, М.. (2003). Служба. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3 , 646–648). София: Марин Дринов.
Йовчева, М.. (2003). Стихира. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 755–759). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, М.. (2003). Стихирар. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 759–761). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Станчев, К.. (2003). Стихосложение старобългарско. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том Том 3, 761–764). София: Марин Дринов.
Велковска, Е.. (2003). Типик, устав. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 57–59). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Йовчева, М.. (2003). Тропар. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 189–191). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Александрова, Р.. (2003). Христоматии старобългарски. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 442–452). София: Академично издателство „Марин Дринов“.
Илчев, П., & Велчева, Б.. (2003). Ят. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 589 – 590). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1994
Попов, Г., & Грашева, Л.. (1994). Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, 119–124.
1982
Грашева, Л.. (1982). Стара българска литература. Ораторска проза. Стара българска литература (Том 2). София: Български писател.