You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2016
Белякова, Е. В. 2016. К проблеме влияния печатных издании на рукописную традицию (на примере Кормчей, Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и сборника Зинар). In , 450 лет "Апостолу" Ивана Федорова. История раннего книгопечатания в России, 308-319. (450 Лет "апостолу" Ивана Федорова. История Раннего Книгопечатания В России).
Добрев, Иван. 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Любка. 2016. Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. In , Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), 163-170. (Светът Е Слово, Словото Е Свят (Сборник С Доклади От Юбилейна Национална Конференция С Международно Участие, Посветена На 25 Години Филологически Факултет). София.
Буланин, Дмитрий. 2016. Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. (Электронные Публикации Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Ран). http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047 .
Станкова, Радослава. 2016. Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. In , Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 654-667. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София.
Атанасова, Диана. 2016. Станиславовият чети-миней и институализираното четене. In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней, 78-94. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Иванова, Климентина. 2016. Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. In , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 150-168. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Йовчева, Мария. 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. In , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
2015
Alexakis, A. 2015. Byzantine Florilegia. In , The Wiley Blackwell Companion to Patristics, 15-37. (The Wiley Blackwell Companion To Patristics). Chichester.
Naydenova, D. 2015. Cyrillo-Methodian legal heritage and political ideology in the mediaeval Slavic states. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences(1). (Papers Of Bas. Humanities And Social Sciences). 3 –16.
Duntze, Oliver, Torsten Schaßan & Georg Vogeler (eds.).. 2015. Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 3 / Codicology and Palaeography in the Digital Age 3. (eds.)Oliver Duntze, Schaßan, Torsten & Vogeler, Georg. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. (Schriften Des Instituts Für Dokumentologie Und Editorik). Norderstedt: Books on Demand. http://kups.ub.uni-koeln.de/7151/.
Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Johanna Puhl und Patrick Sahle
Янева, Петя. 2015. "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. Редакции. Текствове на други автори, които влизат в състава на "Въпросоотговори" на Анастасий Синаит. In , Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори , vol. 3, 45-50. (Симеонов Сборник (По Светославовия Препис От 1073 Г.). Гръцки Извори ).
Цветкова-Глазер, А.. 2015. Ерм, "Пастир". In , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 26-29. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).