You are here

Terms

й

Йерусалимският типик (известен и като Неосаваитски типик) е църковно-богослужебна книга, в която се съдържат указания за реда и начина на извършване на богослуженията в късната византийска литургическа традиция. Той възниква през първата половина на XI в. в Палестина и в първоначалния си вид представлява адаптация на константинополския Студийски типик към съществуващата в палестинските общежителни манастири литургическа практика. Състои се от две части – Богослужебни глави, които се отнасят до...
По-общ термин: типик
Автор: Радослава Станкова